Augustinus College
Image default
Onderwijs

De positieve invloed van het digibord op school

De positieve invloed van het digibord op school

Steeds meer basisscholen maken de keuze om de ouderwetse krijtborden in te ruilen voor de hypermoderne, digitale schoolborden. In Nederland zijn ze op verschillende plaatsen dan ook al enige tijd te vinden. En dat rijst natuurlijk de vraag: maakt het digibord het onderwijs effectiever? 

Door heel Nederland zijn op verschillende locaties de gebruikservaringen van de digiborden op school nagevraagd en de feedback is indrukwekkend. Zowel vanuit de directeuren en de leerkrachten, als de leerlingen wordt positief gereageerd. De aantrekkelijkheid van de digitale schermen zorgt voor extra uitdaging en enthousiasme bij de leerlingen en leerkrachten. Daarnaast wordt het leerkrachten makkelijker gemaakt om de leerlingen interactief met de leerstof bezig te laten zijn. De mogelijkheid en het gemak om de leerstof op groot scherm te projecteren en mogelijk zelfs aan te passen is een absolute meerwaarde. 

Digiborden hebben dus een positieve uitwerking op de motivatie van de leerkrachten en leerlingen. Maar draagt het ook bij tot een effectiever onderwijs? Om daar antwoord op te geven wordt deze vraag in twee delen opgedeeld. 

1. Betrokkenheid

Een belangrijk aspect van effectief onderwijs is het betrekken van alle leerlingen bij de leerstof. Zoals eerder al aangegeven dragen digiborden op school in grote mate bij aan een verhoogde betrokkenheid van de leerlingen. Digiborden bieden namelijk ontzettend veel mogelijkheden om leerlingen te motiveren en te betrekken in de lessen. Denk alleen al maar aan het inzetten van afbeeldingen, audio, video’s, invul templates, enzovoort. 

2. Een effectief lesmodel

Een introductiefase, een instructiefase, een (begeleide) inoefenfase, een (individuele) verwerkingsfase en een evaluatiefase. Dit is het pad dat leerlingen afleggen om effectief te leren. Door digiborden slim in te zetten kan de totale leeractiviteit doorheen de fasen nog sterker gemaakt worden. Al is het allesbehalve gezegd dat het inzetten van een digibord automatisch leidt tot een effectiever verloop van de verschillende leerfasen. Hoe een leerkracht een digibord inzet is en blijft een belangrijke voorwaarde.

https://ctouch.eu/nl/digiborden