Augustinus College
Image default
Verbouwen

Je zakelijke verzekeringen en de RI&E

Regelmatig verschijnen er vragen op het internet over de RI&E – risico inventarisatie en evaluatie. Deze RI&E is verplicht voor alle werkgever volgens de arbowet. Echter, het up to date houden is ook belangrijk bij diverse zakelijke verzekeringen. Zo kan nooit nalatigheid worden verweten. Allereerst, wat is een RI&E?

Wat is een RI&E 

De RI&E ofwel dus de Risico Inventarisatie en Evaluatie is er voor bedoeld om risico’s die werknemers wellicht kunnen oplopen om die in kaart te brengen. In het plan van aanpak die uiteindelijk volgt, geef je als organisatie aan hoe je de risico’s in kaart gaat brengen.

Zakelijke verzekeringen en de RI&E?

De RI&E is van belang bij de volgende zakelijke verzekeringen: – De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering – De verzuimverzekering – De collectieve ongevallenverzekering De verzekeringsmaatschappij gaat er vanuit dat je je als organisatie aan de wet houdt. Het is belangrijk om je aan de wet te houden, de RI&E na te leven en te onderhouden. Wanneer je als organisatie niet aan bovenstaande houdt, kan een verzekering een schadeclaim weigeren en daardoor dus niet uitkeren. Houd daarom je RI&E actueel met bijvoorbeeld een dynamische RI&E.

Wanneer een RI&E updaten?

De verzekering gaat er vanuit dat de RI&E altijd up to date is. Zorg er als verantwoordelijke daarom voor dat dit ook het geval is. Indien er grote veranderingen binnen een organisatie plaatsvinden is het belangrijk om een nieuwe RI&E op te stellen. Denk bij een grote verandering bijvoorbeeld aan nieuwe bedrijfsactiviteiten, een verhuizing of bijvoorbeeld nieuwe machines. Een RI&E instrument is hiervoor een ideaal middel.

Wat is het voordeel van een RI&E?

Dat klinkt allemaal wel lastig zo’n RI&E. Wat is daar precies het voordeel van zul je je afvragen? Uit onderzoek is gebleken dat goede en gezonde werkplek juist ook verdiensten heeft. Zo zijn medewerkers tevredener, is er minder (ziekte)verzuim en is de productiviteit verhogend. Mooi meegenomen toch?

https://www.raatwerk.nl/rie-advisering/