Augustinus College
Dienstverlening

De Marokkaanse echtscheidingswetten, rechters van de familierechtbank, en de eisen van de echtgenote

In dit hoofdstuk wordt de impact nagegaan die de wetshervorming met zich meebracht voor de Marokkaanse echtscheidingspraktijk.

De Mudawwanat al-Usra (Verzameling van familiale wetten) van 2004 bevatte een nieuwe voorziening waardoor de rechtbanken een gerechtelijke scheiding kunnen toekennen aan elk van de echtgenoten op basis van echtelijke onenigheid (shiqāq). Omdat men gemakkelijk kan voldoen aan de eisen van bewijskracht om de basis van shiqāq aan te tonen, nam het aantal gerechtelijke scheidingen tijdens de jaren 2004 – 2007 exponentieel toe.

Alhoewel de hervorming zonder twijfel er voor gezorgd had dat een scheiding voor de rechtbank gemakkelijker geworden was, gaven de eisers echter door hun verzoek de rechtbank de toelating om de beweegredenen van hun scheiding te onderzoeken en schuld vast te stellen voor de huwelijksmoeilijkheden. Artikel 97 van de Moudawana

geeft rechters de mogelijkheid om een financiële regeling bij de scheiding op te leggen, waarbij ze met breed goeddunken de verantwoordelijkheid van elke partner voor het spaaklopen van het huwelijk kunnen beoordelen. Dit brengt onvoorspelbare financiële gevolgen met zich mee voor de beide echtgenoten die scheiden en heeft het verloop van deze zaken beïnvloed.

Ik beoordeel de argumenten die echtgenoten aanbrengen op de rechtbank tijdens de shiqāq hoorzittingen en de reacties van de rechters op hun eisen, gebaseerd op het veldonderzoek dat gevoerd werd met centra voor juridisch advies (centres d’écoutes) in 2007 en een verzameling van uitspraken bij wettelijke scheidingen. Meer dan enkel maar vast te stellen in welke omstandigheden de rechtbank echtscheiding toestaat, stel ik ook de financiële regelingen vast die rechters treffen bij hun uitspraken. Ik kom tot de vaststelling dat uitgaande van de redenering in de afzonderlijke individuele gevallen, de rechters een breed gamma van oplossingen naar voren brengen bij het bestuderen van de gevolgen van de nieuwe wetgeving.

Jammer genoeg is de bronnenstudie niet on-line beschikbaar, maar kan ze wel geconsulteerd worden in de British Library of Development Studies ( Britse bibliotheek voor ontwikkelingsstudies) in Brighton.

 

https://www.taspinaradvocatuur.nl/